Cada vehicle té unes característiques tècniques concretes segons la marca i el model. Per aquest motiu, els nostres tècnics l'assessoraran en tot moment, si vostè ho creu necessari, a fi de triar el vehicle específic per a obtenir la capacitat de transport adequada a les seves necessitats, amb un estudi previ segons les especificacions pròpies del vehicle facilitat pel seu concessionari.

En el cas d'un vehicle nou, una vegada carrossat el camió, ens ocuparem d'obtenir l'Homologació Individual corresponent segons la normativa actual, i amb col.laboració amb el concessionari, li facilitarem tots els tràmits fins a poder imprimir la Fitxa Tècnica definitiva, que l'emet directament Carrocerías Vic S.L.   De manera que li entregarem tota la documentació necessària per tal que pugui matricular a la sevba provincia.

En el cas d'una reforma, s'haurà d'adaptar la cuba a la Normativa vigent actualmente i efectuarem l'Estudi Tècnic de Reforma i li passarem la I.T.V., facilitant-li al client, la Fitxa Tècnica ja modificada.

La nostra cuba és ovalada de doble canal separada, amb xapa d'alumini d'alta resistència amb estructures altament reforçades, amb soldadura contínua de precisió, dissenyada per obtenir una gran capacitat amb un centre de gravetat molt baix.
L'exterior de la cuba és un panell sencer sense reblons ni forats evitant qualsevol fugida o intrusió d'aigua, descartant possibles corrosions.

  • 4E-camio-sestriberes.png
  • 4E-TOLDOS-TC2.png
  • 4E-DARRERA-TC.png
  • 3E-SESTR.png
  • 3E-CAMIO-BARANA.png
  • 3E-CAMIO.png
  • 3E-TOLDOS-TC.png