ESTRUCTURA :  Model ¨RADSNR.4¨ ovalada de doble canal separada, de xapa d'alumini d'alta resistència amb estructures súper reforçades, realitzada mitjançant soldadura contínua de precisió. L'estructura està dissenyada per obtenir una gran capacitat amb un centre de gravetat molt baix i la menor tara posible, assegurant sempre l'estanqueitat i durabilitat, minimitzant la possibilitat de trencament. 

INTERIOR :  L'interior de la cuba està dividida en compartiments individuals, amb l'objectiu d'evitar possibles desplaçaments de la càrrega que poden actuar sobre el vehicle de forma desfavorable a la seva seguretat.
- Disposa d'uns panells separadors que a més d'actuar com reforçadors de l'estructura, permeten transportar diferents tipus de materials. - En la cavitat inferior de doble canal, s'allotjen els bisenfíns d'arrossegament construïts amb xapa d'acer reforçat. - Posseeix una tapa manual situada en part posterior inferior per a descàrregues en tremuja. - Comportes hidràuliques que garanteixen una gran estanquitat.
 

EXTERIOR : Panell d'alumini del total de la longitud de la cuba, sense cap tipus de reblons ni forats, evitant així qualsevol fugida o intrusió d'aigua i per tant, descartant possibles corrosions. La carrosseria es recolza en el sobre-xassís integrat a la base de la cuba mitjançant la seva estructura inferior. Tots els bisenfíns són super reforçats.